Trauma en Post Traumatische Stress

Trauma en

post traumatische Stress

Trauma

 

Het Woordenboek der Nederlandse Taal omschrijft trauma als


 1. een lichamelijke verwonding, kwetsuur, letsel, wond
 2. kwetsing van de psyché door een hevige gemoedstoestand; het daardoor ontstane psychische letsel.

 

Een lichamelijke verwonding is duidelijk. De actie die men dient te ondernemen is verzorging. Wat die verwonding met iemand doet en hoe de persoon dit emotioneel beleeft leidt ons naar het tweede deel van de definitie.

De gebeurtenis hoeft niet altijd heftig te zijn om een trauma te veroorzaken. De beleving van wat gebeurt en de reactie daarop zullen bepalend zijn of het een indruk achterlaat in het psychisch – emotioneel functioneren.

 

Elke gebeurtenis die op het moment van de beleving emotioneel zwaar belastend is en zo een hevige gemoedstoestand uitlokt is een traumatische ervaring en afhankelijk van de reactie tijdens deze gebeurtenis kan dit tot posttraumatische stress leiden.

Op het moment van de ervaring is het effect op de persoon zeer groot. De beleving roept gevoelens op van angst, verdriet, boosheid en machteloosheid. Dit laat sporen na en leidt tot een gevoel van onveiligheid.

 

Vaak wordt de ervaring onmiddellijk weggeduwd in de herinnering omdat de emoties te moeilijk zijn om te beleven. Het is te overweldigend.

Soms gaat het over schijnbaar minder belangrijke gebeurtenissen die niet zo overweldigend en pijnlijk overkomen, maar is het de voortdurende herhaling die de ziel striemen. Na een tijd dwingt de kwetsuur zich via het handelen naar de oppervlakte van het dagelijks leven.

De ongemakken van de verdedigingsmechanismen die opgebouwd werden om de pijn niet te voelen worden in het functioneren ervaren.

En op een onbewaakt moment wordt de oorspronkelijke ervaring getriggerd door een gelijkaardige prikkel. Men gaat overdreven reageren op wat voor anderen over komt als iets gewoons.

 

Voorbeelden van traumatische ervaringen:


 • Verkeersongeluk
 • Brand
 • Inbraak
 • Meemaken van (al dan niet seksueel) geweld bij zichzelf of rondom zich
 • Dood, gedwongen afscheid
 • Confrontatie met alcohol- of drugsverslaving
 • Onvoldoende aandacht krijgen als kind, negatief geprogrammeerd worden
 • Tekort aan affectie tijdens de opvoeding
 • Afwezigheid van de ouders
 • Lange ziekenhuisopnames als kind
 • Overbescherming als kind
 • Angstinprenting zogezegd ter bescherming

 

Kinderen kunnen snel overweldigd worden door gebeurtenissen. Ze zijn daardoor extra gevoelig voor het ontwikkelen van een trauma.

Een voor ons onschuldig feit kan sporen achterlaten.

Het is soms moeilijk om de link te leggen tussen trauma en gebeurtenis omdat een kind anders waarneemt.

 

 

Wat doet een onderliggend trauma vermoeden?

 

Waarschijnlijk is niemand onder ons zonder trauma. We leren leven met de hinder van een “normaal neurotische persoonlijkheid”.

Soms worden we echter hard geconfronteerd met de realiteit van ons gekwetst zijn en ervaren de beperkingen die het met zich meebrengt.

De groei- of evolutiedrang, die in elk levend wezen in de genen zit, drijft ons dan in de richting van het bevrijden van het innerlijke kind van de ketens aan een beladen verleden.

 

De ballast van dit gekwetst verleden drukt zich uit in onder meer:


 • Concentratiemoeilijkheden
 • Neiging om bepaalde situaties te vermijden
 • Uitstelgedrag
 • Gevoeligheid voor gewenning en verslaving
 • Frequent paniekreacties
 • Herhaaldelijk terugkerende overdreven reacties
 • Complexen
 • Verdwaasd gevoel

 

 

Posttraumatische stress

 

Een heftige of langdurige traumatische gebeurtenis is moeilijk om te verwerken. Het verandert onze waarneming (Bruce Lipton) en doet ons anders reageren op de omgeving. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, gebeurt dit niet altijd direct of kort na de heftige gebeurtenis. De symptomen kunnen blijven sluimeren en in de loop van de jaren (zelfs tientallen jaren) tot uitdrukking komen. Kenmerkend is dat de reacties ongewild, op verschillende manieren en momenten weer worden opgeroepen, waarbij het trauma als het ware herbeleefd wordt.

 

Vaak is een stressvolle periode of een andere gelijkaardige gebeurtenis de aanleiding om opnieuw te manifesteren.

Hierdoor kan een schijnbaar onbelangrijke gebeurtenis een volslagen onbegrepen reactie tot gevolg hebben.

De symptomen van posttraumatische stress zijn heel divers en variëren van mild tot ernstig.

 

Zij kunnen zich uiten in o.a.:


 • Indringende beelden/flashbacks
 • Extreme gevoeligheid voor licht en geluid
 • Overdreven emotionele en schrikreacties
 • Prikkelbaarheid
 • Nachtmerries, nachtelijke angsten, slaapproblemen
 • Stemmingsschommelingen met woede-uitbarstingen
 • Gemakkelijk en vaak totaal gestrest worden
 • Paniekaanvallen, angsten, fobieën
 • Hyperactiviteit
 • Ontwijkinggedrag
 • Depressieve stemmingen
 • Regelmatige huilbuien
 • Overdreven of juist verminderde seksuele activiteit
 • Geheugenverlies of vergeetachtigheid
 • Onmogelijkheid met anderen een band op te bouwen
 • Angst om controle te verliezen
 • Angst om dood te gaan
 • Overdreven verlegenheid
 • Verminderde belangstelling voor het leven
 • Gevoelens van onverschilligheid
 • Gevoelens van hulpeloosheid
 • Voortdurend op je hoede zijn
 • Problemen met het immuunsysteem

 

Psychosomatische klachten (lichamelijke klachten waarvoor geen aantoonbare lichamelijke oorzaak te vinden is) zoals:

 

 • Hoofdpijn
 • Nek- en rugproblemen
 • Astma
 • Spijsverteringsproblemen
 • Een spastische dikke darm
 • Een ernstige vorm van premenstrueel syndroom
 • Chronische vermoeidheid

 

 

Trauma, posttraumatische stress en EFT

 

Met EFT kan het probleem en alle aspecten die bij het trauma horen stap voor stap opgelost worden. De vastzittende emoties en spanningen kunnen alsnog verwerkt worden. Een EFT-professional kan je begeleiden om dit proces op een veilige en milde manier te doorlopen, zonder dat het trauma in alle hevigheid herbeleefd moet worden. Aan traumatiserende gebeurtenissen valt vaak niet te ontkomen, maar men moet ze geen heel leven meesleuren.

 

Om te begrijpen waarom EFT zeer goed werkt bij PTSS willen wij graag nog eens kort overlopen hoe dit traumatisch stresspatroon ontstaat.

In een (levens)bedreigende of gevaarlijke situatie reageert het lichaam met de vlucht-, vecht- of freeze-reactie. Dit is een stressrespons die gekenmerkt wordt door: hartkloppingen, snelle ademhaling, droge mond, trillen, tunnelvisie, misselijkheid, ongemakkelijk gevoel in de buik. De situatie lijkt onwezenlijk, het is alsof men alles “van buitenaf” meemaakt. In sommige gevallen voelt men zich “aan de grond genageld”, “versteend”, verlamd”.

Dit is een volkomen normale fysiologische reactie om het lichaam in staat te stellen te overleven. Ook de "freeze-reactie" is in de evolutie ontstaan om de kans op het overleven de vergroten. Dieren vallen soms "als dood" neer om dan, als het gevaar geweken is, weer op te staan. Dieren vertonen Daarna schudden ze “de schrik” uit hun systeem door heftig te beven en te trillen. Ze ontladen de stressrespons. Zodra dat afgelopen is, kan het dier weer verder zonder restverschijnselen.

 

Mensen doen in principe hetzelfde. In de meeste situaties verdwijnt de stressreactie weer als het gevaar geweken is. Soms echter, wanneer de omstandigheid levensbedreigend of overweldigend is en men voelt zich onmachtig of de reactie moet onderdrukt worden omdat er direct gehandeld moet worden, kan de normale stressreactie zich vastzetten in het lichaam. Uit onderzoek blijkt, dat dit vooral gebeurt als de freeze-reactie is opgetreden en de ontlading vindt niet plaats. Als de ontlading niet op een goede manier plaats kan vinden, zal de stressreactie als het ware aan blijven staan waardoor het lichaam niet meer (volledig) kan ontspannen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig wordt, kan PTSS ontstaan.

 

De klachten die PTSS veroorzaakt zijn zeer ingrijpend voor wie het heeft. De omgeving lijdt er echter ook onder. Erover praten en snappen hoe het ontstaat, is niet altijd de volledige oplossing. De stressreactie die de klachten veroorzaakt zit immers nog vast en wordt op allerlei manieren “getriggerd”.

 

Pas wanneer de stressreactie losgekoppeld is van de (herinnering aan de) gebeurtenis, lossen de klachten op. Dit is wat er gebeurt tijdens het toepassen van de EFT-tikmethode. Er ontstaat een definitieve ontkoppeling tussen de stressor en de stressrespons door de combinatie van het cognitieve deel (het gesprek) van de behandeling met het stimuleren van de acupressuurpunten.

Om de PTSS definitief op te lossen, focust men tijdens de EFT-behandeling (kort) naar het traumatisch gebeuren die PTSS veroorzaakte.

 

EFT is een veilige manier om het trauma te benaderen en te behandelen. Voor degene die bang zijn dat de oude herinneringen te belastend zijn, kan het volgende nog aangereikt worden:

 

 • De benadering van de negatieve gewaarwordingen gebeurt heel voorzichtig en geleidelijk. De cliënt bepaalt het tempo. Bij de EFT-methode wordt geluisterd naar alle vormen van expressie van het gevoel, ook en zeker de non-verbale uitdrukking. Daardoor weten we hoe snel wij in de behandeling kunnen gaan. Hierdoor houdt de cliënt altijd de controle over het proces waardoor deze zich veilig voelt en de behandeling maximaal effectief kan zijn;


 • EFT is gemakkelijk zelf aan te leren zodat men niet afhankelijk blijft van de behandelaar. EFT is naast een zeer effectieve therapeutische techniek ook een uitstekend zelfhulpmiddel die gemakkelijk te gebruiken is om (stress) klachten te voorkomen en te verhelpen. Door zelf EFT toe te passen tussen de sessies door versnelt de resultaten van de behandeling. Het is wel raadzaam om de behandeling op te starten met een ervaren EFT-practitioner.


Bovenstraat 33

3550 Heusden - Zolder

Tel : +32(0)11762906

Mob : +32(0)489773394

E-mail: info@eftean.be

Copyright © All Rights Reserved by eftean


Disclaimer


SiteLock