Leer- en gedragproblemen bij kinderen

Leer- en gedragsproblemen bij kinderen

Leer- en gedragsproblemen bij kinderen


Leer-en gedragsproblemen bij kinderen komen meer en meer voor of, ze worden meer en meer onderkend.

 

De onderwijzers en leerkrachten worden vaak geconfronteerd met problemen zoals:

 

 • Dyslexie (moeite met letters en lezen)
 • Dyscalculie (moeite met cijfers en rekenen)
 • Dyspraxie (moeite met bepaalde handelingen)
 • ADHD (drukke kinderen)
 • ADD (kinderen die zich niet kunnen concentreren)
 • Opstandig gedrag
 • Asociaal gedrag
 • Bepaalde vormen van ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
 • ...

 

Er zijn meer problemen en stoornissen bekend, het voert te ver om deze hier allemaal te vermelden.

Voor meer informatie, verwijzen wij graag naar bijvoorbeeld letop.be

 

 

Leer-en gedragsproblemen en EFT

 

Bij de opgesomde problemen spelen vaak verschillende factoren een rol. Hierdoor zullen de resultaten met EFT van kind tot kind sterk verschillen.

Wanneer er emotionele factoren meespelen bij de oorzaak of het in stand houden van de klachten kunnen we met EFT goede resultaten bekomen.

 

In andere situaties kan EFT ondersteunend werken voor andere behandelingen. Een leerprobleem levert meestal stress op.

Dat op zichzelf kan het probleem weer versterken.

Iemand die bv. moeite heeft met lezen, kan allerlei negatieve overtuigingen over zichzelf ontwikkelen (“ik kan het toch niet”, “ik ben dom”, “straks lachen ze me uit”,” ik schaam me”). Ervaringen uit het verleden hebben te maken met deze overtuigingen. Iemand die op die manier een laag zelfbeeld ontwikkelt, ervaart opnieuw stress op het moment dat hij of zij bv. moet lezen in de klas. Dit maakt onzeker en dat komt de leesvaardigheid niet ten goede.

 

Met EFT is onzekerheid en stress goed te behandelen. Het resultaat is, dat na het toepassen van EFT, het lezen vlotter gaat. Er zijn aanwijzingen dat dit onder andere te maken heeft met een verbeterde samenwerking tussen de beide hersenhelften.

 

Acceptatie en ontspanning

 

Ook in situaties waarbij de oorzaak van het probleem niet kan worden weggenomen kan EFT een toegevoegde waarde hebben. Door het accent te leggen op (zelf)acceptatie zal het zelfvertrouwen toenemen en komt er meer ontspanning.

 

Met EFT hebben ouders én kinderen een instrument in handen waarmee ze een deel van de stress en spanning samen aan kunnen pakken. Op die manier wordt de negatieve impact van het probleem verkleind. (bron: stichting-eft.nl)

 

Met EFT kunnen we :


 • ondersteunend werken voor andere behandelingen
 • stress reduceren
 • negatieve overtuigingen ombuigen
 • zelfbeeld en zelfvertrouwen verbeteren
 • ...


Bovenstraat 33

3550 Heusden - Zolder

Tel : +32(0)11762906

Mob : +32(0)489773394

E-mail: info@eftean.be

Copyright © All Rights Reserved by eftean


Disclaimer


SiteLock