Fysieke klachten

Fysieke Klachten

Fysieke klachten


Bij EFT wordt vertrokken van het standpunt dat onverwerkte emoties uitdrukking zoeken in het lichaam en anderzijds, dat een fysieke aandoening altijd een emotionele component inhoudt. EFT werkt op die emoties en is daarom ook zeer effectief in de behandeling van fysieke klachten.

 

In essentie is een emotie een lichamelijke gewaarwording die we benoemen als bv. angst, onzekerheid, schaamte, vreugde enz.

Die lichamelijke gewaarwording is ontstaan door onze evolutionaire ontwikkeling. Wanneer we helemaal teruggaan in de geschiedenis van onze evolutie, dan komen we uit bij de eencelligen.

 

Alexander Lowe, de grondlegger van de bio-energetica, merkte al op dat het eencellige leven maar twee uitdrukkingsvormen kent: ernaartoe bewegen(uitdijen) en ervan af bewegen (inkrimpen). Ze bewegen ernaartoe, als het de instandhouding of de groei dient en ze bewegen ervan af, als het 'gevaarlijk' is.

Deze beweging zit nog steeds in ons systeem verankerd. Wij zijn volgens de biologie in essentie enorme verzamelingen van samenwerkende eencellige wezens (dr. Bruce Lipton: De Biologie van de Overtuiging). Emoties kan men daarom omschrijven als de meer complexe vorm van deze twee oer bewegingen.

In wezen gaat het er nog steeds om dat een emotie ons ergens naar toe beweegt of ons ervan verwijdert. De essentie van een emotie is dus een lichamelijke reactie. Dit mechanisme verklaart waarom EFT lichamelijke klachten goed kan aanpakken.

 

In het taalgebruik wordt de relatie tussen lichaam en emotie duidelijk. En dat geldt niet enkel voor onze taal. Het blijkt universeel te zijn. In vrijwel alle talen gebruikt men uitdrukkingen die de relatie leggen tussen lichaam en emotie.

 

Enkele voorbeelden binnen onze eigen taal:


  • Brok in de keel
  • Gal uitspuwen
  • Iets op de lever hebben
  • De rug recht houden
  • Vlinders in de buik
  • Steen op de maag

 

Vanuit de evolutie gezien, horen dit soort reacties maar kortstondig te zijn. Bij mensen is dat echter niet het geval. Dat komt omdat onze samenleving vol stressprikkels zit, maar ook omdat de waarneming gekleurd wordt door herinnering en inbeelding. Het (onbewuste) brein maakt geen onderscheid tussen realiteit en illusie. In beide gevallen reageert het lichaam. Denk maar aan het kijken naar een spannende film. Het brein ervaart een spannende filmscène als echt, met alle lichamelijke reacties tot gevolg (zweten, hoge snelle adem, vaker plassen, schokbewegingen, trillen enz.), terwijl men bewust is dat men naar een scherm kijkt. Het gaat om een onbewuste reactie die gekoppeld is aan onverwerkte emotie.

 

Als een stressor aanhoudt of veelvuldig terugkeert, dan is de kans groot dat ook de weefsels in stress of kramp geraken met fysieke klachten tot gevolg.

Er lijkt een samenhang te bestaan tussen het type stress en de plaats in het lichaam waar de klacht zich manifesteert. Het verband tussen de fysiologie en de psychologische duiding wordt alsmaar meer onderkend. De mensvisie waarbij vertrokken wordt van de fysisch-psychische eenheid is algemeen denkgoed geworden en maakt duidelijk waarom EFT ook bij fysische klachten zeer goed kan helpen.

 

EFT kan niet beschouwd worden als een geneesmiddel ook al worden fysieke klachten meestal minder. Door het tikken op de energiepunten vermindert de stress in je lichaam, waardoor het de kans krijgt in een betere conditie te komen. Door EFT verminderen of verdwijnen bij de ziekte of pijn behorende emoties.

Zoals hierboven reeds verschillende keer aangehaald ligt de oorzaak van een fysieke pijn dikwijls bij een omstandigheid of een welbepaald gebeuren. In een EFT-sessie worden signalen en betekenis van het fysiek ongemak vaak duidelijk.

 

 

EFT kan verlichting brengen bij:

 

Artritis, artrose, astma, bronchitis (chronische), darmspasmen, fybromyalgie, gewrichtspijn, hoofdpijn (chronisch, spanningshoofdpijn, migraine...), krampen, maaglast, menstruatiepijnen, rug- en nekpijn, schouderpijn, spierpijn...

 

Op alle fysieke klachten kan EFT toegepast worden. Het spreekt voor zichzelf dat medische supervisie aangeraden blijft! EFT pakt de onderliggende energetische verstoring met zijn emotionele component aan.

Samengevat: onverwerkte emoties kunnen leiden tot fysieke klachten. Met EFT lost men onverwerkte emoties op, dus kan men in veel gevallen lichamelijke klachten met EFT oplossen.

 

Met EFT kunnen we :


  • onverwerkte emoties verwerken, aanvaarden en loslaten
  • fysieke klacht gelinkt aan de emotie vermindert of verdwijnt


Bovenstraat 33

3550 Heusden - Zolder

Tel : +32(0)11762906

Mob : +32(0)489773394

E-mail: info@eftean.be

Copyright © All Rights Reserved by eftean


Disclaimer


SiteLock