Dwangklachten

Dwangklachten

Dwangklachten


Dwangklachten, ook wel obsessief-compulsieve stoornis genoemd, behoort tot de groep angststoornissen.

 

Ze bestaan uit dwanggedachten (obsessies) en dwanghandelingen(compulsies) en eisen een zware tol op het sociaal leven. Ze woekeren in ons energetisch systeem waardoor vermoeidheid en lusteloosheid het gevolg zijn. Ze gaan vaak gepaard met andere vormen van psychische belastingen zoals depressie, eetstoornis, verslaving, enz.

 

 

Dwanggedachten

 

Dwanggedachten zijn steeds terugkomende gedachten die zich aan het denken vastklampen en blijven ronddraaien in het hoofd. Ze dringen zich op en roepen spanning en angst op. Ze sluiten de controle kort en dragen niets bij aan de zelfrealisatie. Men kan er niets mee aanvangen. Dwanggedachten werken vervreemdend en beangstigend.

Dwanggedachten voeren verder dan dagdagelijkse bekommernissen en zijn niet te stoppen met het trachten te focussen op andere gedachten.

Ze gaan meestal over ziektes, over vuil, over falen en de gevolgen die dan meestal buiten proportie worden gemaakt. Dwanggedachten gaan vaak over seks en agressie en hebben dikwijls een religieus karakter.

 

 

Dwanghandelingen

 

Dwanghandelingen zijn over het algemeen handelingen die steeds maar weer gedaan moeten worden. Men ‘moet’ ze uitvoeren om angst en spanning die ze oproepen te neutraliseren. Het zijn soms geen duidelijke gedachten die het gevolg zijn van een gevoel dat iets ‘niet goed’ of ‘niet compleet’ is. De handelingen worden uitgevoerd om iets te voorkomen, zoals besmetting bvb of een ongeluk of falen.

Voorbeelden van handelingen zijn tientallen keren handenwassen om besmetting te voorkomen en schoonmaken. Handelingen als controleren, wassen, ordenen, rituelen die worden uitgevoerd uit angst voor rampspoed. Het uitvoeren van de handelingen vermindert tijdelijk de spanning. Op de lange termijn echter heeft het toegeven aan de handelingen een averechts effect. Het versterkt de dwang.

 

 

Dwangklachten en EFT

 

De resultaten van het toepassen van EFT bij dwangklachten zijn wisselend. In de literatuur wordt frequent de nadruk gelegd op het verkrijgen van inzicht rond het mechanisme dat aan de basis ligt van de handelingen of de gedachten. Het blijkt belangrijk om zich in te spannen om de handelingen zo min mogelijk uit te voeren. EFT kan hierbij ondersteunend werken.

EFT ondersteunt de opbouw van het zelfvertrouwen en het vertrouwen dat de dwang overwonnen kan worden.

Daarnaast is het mogelijk om te werken aan eventueel dieperliggende oorzaken. Maar dit lukt vaak pas als de ergste dwang onder controle is.

Het oplossen van onderliggende problematiek leidt niet automatisch tot het oplossen van het dwangmatig handelen of denken.

Zoals eerder aangehaald kan uitstel van gedrag hier wel leiden tot afstel.

 

Met EFT kunnen we :

 

  • de spanning die optreedt bij het uitstellen van de dwanghandelingen verminderd worden
  • ondersteunt de opbouw van het zelfvertrouwen
  • opbouwen van het vertrouwen dat de dwang overwonnen kan worden
  • latere fase werken aan eventueel dieperliggende oorzaken
  • ...


Bovenstraat 33

3550 Heusden - Zolder

Tel : +32(0)11762906

Mob : +32(0)489773394

E-mail: info@eftean.be

Copyright © All Rights Reserved by eftean


Disclaimer


SiteLock