Spreekangst of podiumvrees

Spreekangst of Podiumangst

Spreekangst of podiumangst

 

Spreekangst of angst voor spreken in het openbaar komt veel voor. Behalve angst voor spreken kan elk optreden voor publiek onredelijke angst oproepen. Musiceren, toneelspelen, sporten horen daarbij. We spreken dan eerder over Podiumangst.

Gevoel van onzekerheid en twijfel veroorzaken fysiologische reacties als zweten, hartkloppingen maag of darmkrampen. Deze hinderen het vrij spreken, dansen of muziek maken.

 

Spreekangst en podiumangst zijn vormen van sociale angst. Bij spreekangst of podiumangst verdwijnen voldoening en plezier. De situaties waarin in het openbaar gesproken moet worden of wanneer voor publiek moet worden opgetreden wil men het liefst vermijden.

 

Lukt vermijden niet dan krijgt men last van stressreacties:


 • Droge mond
 • Bonzend hart
 • Zweten
 • Trillen
 • Hyperventilatie
 • Overslaande stem
 • Stotteren
 • Black-outs

 

Spreekangst kan de carrière beperken wanneer het geven van presentaties een onderdeel van het werk is of doordat het lastig is om tijdens een vergadering een mening te geven.

De fysiologische reacties die men vanwege de podiumangst, performanceangst, spreekangst, interactieangst... ondervindt leiden dikwijls tot mislukking waardoor de angst op zich gevoed wordt. Men komt terecht in een vicieuze cirkel.

 

 

Podiumangst en EFT

 

Met EFT is die vicieuze cirkel te doorbreken en wordt het mogelijk om met minder of zelfs zonder angst in het openbaar te spreken of voor publiek te staan.

Het kan zijn dat spreek- of podiumangst het gevolg is van een eerdere negatieve ervaring of van denkpatronen of overtuigingen die door de omgeving werden meegegeven. Soms nemen we gedrag over door deze bij een ander te zien, zeker wanneer wij receptief zijn voor de overdracht van die bepaalde persoon (in eerste instantie is dat de moeder). Het is dus niet altijd een traumatisch gebeuren of een schrikreactie die aan de basis van de angst ligt.

 

EFT richt zich in eerste instantie op de symptomen van de spreekangst. Deze worden een voor een ontladen waardoor het fysiologisch systeem ontspant.

Door die ontspanning ontstaat een betere doorbloeding van de hersenen waardoor helder denken verbetert. Ook hier speelt de ontkoppeling van de angstreflex die vanuit de amygdala getriggerd wordt.

 

Bij spreek- en podiumangst bewijst EFT een handig tool te zijn om op het moment van de performance eventuele restspanningen en -symptomen op te vangen en sterk te milderen.

 

Met EFT kunnen we :


 • fysische symptomen verminderen of wegnemen
 • vicieuze cirkel doorbreken
 • zelfzeker staat voor een publiek
 • ...


Bovenstraat 33

3550 Heusden - Zolder

Tel : +32(0)11762906

Mob : +32(0)489773394

E-mail: info@eftean.be

Copyright © All Rights Reserved by eftean


Disclaimer


SiteLock