Paniekaanvallen

Paniekaanvallen

Paniekaanvallen

 

 

Bij een paniekaanval ervaart men onverwacht een angstaanval die als zeer intensief wordt aangevoeld.

Het gevoel kan zo overweldigend zijn dat men het gevoel heeft van de wereld te verdwijnen. De controle over het eigen lichaam gaat verloren en men kan de ervaring hebben alsof men van buiten het eigen lichaam naar zichzelf kijkt.

 

Paniekaanvallen komen vaak voor in ruimtes waar veel volk is en kan daardoor leiden tot vermijdingsgedrag.

Relatief veel mensen (meer dan 20%) maken in hun leven een keer een paniekaanval mee. Feitelijk ervaart men tijdens een paniekaanval de fysieke reacties die optreden alsof er gereageerd wordt op gevaar. Werkelijk gevaar is over het algemeen niet aanwezig op het moment van de aanval.

 

Doordat de symptomen niet geplaatst kunnen worden, wordt de angst groter, waardoor de fysieke reacties ook toenemen.

Dit leidt tot een golf van intense angst en onbehagen.

Bij 2 tot 3% van de personen leidt het meemaken van een of meerdere paniekaanvallen tot een paniekstoornis.

Men komt dan in de greep van de angst om paniekaanvallen mee te maken.

De angst voor een aanval geeft stress en daarmee wordt de kans op een nieuwe paniekaanval groter. Hierdoor kun men in een vicieuze cirkel terechtkomen. Zoals reeds aangegeven ervaren mensen met een paniekstoornis plotse angstaanvallen waar angstsymptomen de situatie overnemen.

 

 

Symptomen

 

De symptomen van een paniekaanval zijn onder andere:


 • hartkloppingen
 • zweten
 • koude rillingen
 • gevoel te stikken
 • druk op de borst
 • misselijkheid, buikklachten
 • duizeligheid
 • gevoel van onwerkelijkheid , dit is niet echt
 • angst voor controleverlies
 • angst om dood te gaan
 • tintelingen en verlies van gevoel in de ledematen
 • hyperventilatie

 

De symptomen kunnen afzonderlijk of in combinatie voorkomen. De duur van een aanval kan verschillen maar kent doorgaans het hoogtepunt na een tiental minuten.

 

 

Paniekaanvallen en EFT

 

Paniekaanvallen zijn goed te behandelen met EFT omdat ze zich manifesteren door hevige gewaarwordingen. De gewaarwordingen worden stuk voor stuk door middel van de tikprocedure ontkracht. Het effect van de ongecontroleerde reacties vanuit de kernen van het Limbisch systeem (de amygdala) wordt verzacht tot het volledig verdwijnt. Zoals we reeds voor de gegeneraliseerde angst beschreven zorgt het tikken op de EFT-tikpunten voor het vrijmaken van serotonine die dan zelf de GABA-aanmaak op gang brengt. Deze twee stoffen zorgen er dan voor dat de opgeroepen gewaarwording uit het systeem wordt gedreven.

Bij het probleem van paniekaanvallen wordt de EFT-methode als zelfhulpmiddel aangeleerd zodat deze ingezet kan worden wanneer het probleem zich voordoet. Alleen al het gevoel dat men een tool heeft om een paniekopstoot te counteren werkt al de-stresserend en vermindert daardoor de kans op een aanval.

 

Met EFT kunnen we :


 • circel doorbreken
 • angst wordt niet meer vastgehouden en opgeslaan
 • alle fysische symptomen behandelen we zodat die verdwijnen
 • angst voor de paniekaanval behandelen we ook zodat een gevoel van ontspanning en geruststelling terug kan komen


Bovenstraat 33

3550 Heusden - Zolder

Tel : +32(0)11762906

Mob : +32(0)489773394

E-mail: info@eftean.be

Copyright © All Rights Reserved by eftean


Disclaimer


SiteLock