Geheugencoaching

Het begint bij waarnemen

Het geheugen bevindt zich niet op één bepaalde plaats in de hersenen.

Een herinnering triggert verschillende hersengebieden omdat deze opgebouwd is uit waarnemingsprikkels waar de verschillende zintuigen bij  betrokken waren.


Het geheugen...

 

Algemeen wordt aangenomen dat de hersenen de zetel van het geheugen is. Er werd al heel wat onderzoek verricht naar hoe onze hersenen functioneren, op welke manier ze informatie verwerken en opslaan en via welke systemen ze die opgeslagen informatie terughalen naar het bewustzijn. Er worden nog steeds nieuwe ontdekkingen gedaan met betrekking tot het wonderbaarlijk vermogen van ons brein. Wat echter vast staat is dat onze hersenen, net zoals onze spieren, getraind kunnen worden.


Door gevarieerde en herhaaldelijk terugkerende stimuli activeren we onze hersencellen en de verbindingen ertussen en kunnen we meer van de capaciteit van onze ‘Grijze Massa’ aanspreken.


 

Dat er iets fout kan gaan in de ontelbare chemische reacties en elektrische impulsen die per seconde ons bewust en onbewust denken en handelen regelt is niet verwonderlijk. De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van ons organisme vindt daar echter meestal wel een bijsturing of een compensatie voor. Wanneer de fout te groot wordt kunnen er tijdelijke of zelfs definitieve uitvalsverschijnselen optreden in het functioneren van ons organisme en van ons brein in het bijzonder.


 

De geheugenproblemen die personen ondervinden na het doormaken van een behandeling ten gevolge van kanker worden door wetenschappers onderzocht en in kaart gebracht. Niet iedereen ondervindt cognitieve problemen. Dr. Sanne Schagen van het Antoni Van Leeuwenhoek onderzoeksinstituut te Amsterdam merkt slechts bij ongeveer 30% van haar patiënten een cognitief veranderd functioneren. Zijn stelt dat niet enkel de medische behandeling, zoals onder meer chemo, daar oorzaak van is.


 

In de onderzoeken in het AvL is bij ongeveer 30 procent van de patiënten die chemotherapie ondergingen sprake van veranderingen in het cognitief functioneren. Het gaat om subtiele veranderingen, benadrukt Schagen. De term ‘chemobrein’ wil ze liever vermijden. “Ik vind dat een negatief label. Bovendien zullen mensen dan sneller hun cognitieve klachten aan chemotherapie toeschrijven, maar die kunnen ook een gevolg zijn van de angst, stress en vermoeidheid vanwege het ernstig ziek zijn.”(Elke, v. R. (2013).

Langdurige stress, vermoeidheid, depressie, e.d. zijn gekende oorzaken van een verminderd cognitief functioneren.

 

 

Hoe wij ons voelen speelt een uitermate belangrijke rol in de mogelijkheid om zowel nieuwe informatie op te slaan als om opgeslagen informatie terug op te halen. Het is dit aspect dat maakt dat er zich vaak geheugenproblemen voordoen als gevolg van het doormaken van een ernstige ziekte zoals kanker.

  Het geheugen... hoe werkt het...

Het geheugen vormt de koppeling tussen waarneming en gedrag omdat het de kennis en de vaardigheden die we verwerven gebruikt om zelfstandig te functioneren en aangepast te reageren op de omstandigheden waarin we ons bevinden.

De essentie van het geheugen is dat het ons in staat stelt om adequaat te reageren op de situatie waarin we ons bevinden (het heden) en vooruit te kijken op wat gaat komen. Zonder de mogelijkheid om vooruit te blikken en te kunnen herinneren van opgedane ervaringen is onze kans op overleven uiterst gering…

Het geheugen wordt opgebouwd door het selecteren, rangschikken en interpreteren van informatie die ons via onze zintuigen bereikt. We kunnen slechts onthouden wat we waarnemen. We nemen slechts datgene waar wat we (her)kennen op grond van kennis en ervaringen uit het verleden. We onthouden voornamelijk datgene wat onze nagestreefde doelen en wensen dient en wat onze aandacht trekt.


De prikkels die ons via de zintuigen bereiken maar die onze aandacht missen, worden onmiddellijk vergeten. Gerichte aandacht is essentieel om waarneming door te sturen naar het KorteTermijnGeheugen en eventueel naar het LangeTermijnGeheugen.

Veel geheugenproblemen zijn eerder een probleem van aandacht en concentratie...

Onze Ervaring...


Ergotherapeut en geheugentrainer bij ouderen binnen de residentiële zorg:

  • geheugentraining
  • omgaan met vergeetachtigheid - angst voor dementering
  • traumaverwerking en invloed op het geheugen
  • verliesverwerking
  • de kracht van het gericht reminisceren

Geheugentrainer in Lokale Dienstencentra in regio Antwerpen

Geheugentrainer bij AKIO Antwerpen


Interesse in het organiseren van geheugentraining (in groep)? Klik op de knop hieronder of stuur een mail naar info@eftean.be


Bovenstraat 33

3550 Heusden - Zolder

Tel : +32(0)11762906

Mob : +32(0)489773394

E-mail: info@eftean.be

Copyright © All Rights Reserved by eftean


Disclaimer


SiteLock