Disclaimer

DISCLAIMER

Disclaimer

 

Hoewel eftean haar uiterste best doet om op deze website uitsluitend correcte en waardevolle informatie te vermelden en op een professionele manier en zich streng te houden aan de ethiek van de hulpverlener, willen wij hier ook een aantal kanttekeningen bij maken.

 

eftean is een privépraktijk waarin gebruik gemaakt wordt van verschillende psycho-energetische behandelingsmethodes die elkaar binnen een behandeling kunnen aanvullen.  eftean beroept zich op degelijke opleiding en ervaring in  verschillende sectoren van de ambulante en residentiële psychosociale dienstverlening.

Het is echter aan de bezoeker van deze site om bij het eventueel aangaan van een relatie met de practitioner, zelf afwegingen te maken.

 

Opleiding EFT technieken


De op deze site vermelde practitioner voldoet aan een gedegen opleiding in EFT technieken, basis en bijscholingen.

  • De volgende basistechnieken komen ten minste aan de orde: basisrecept gebaseerd op de Gold Standard van Gary Graig, filmtechniek, traanloos trauma, chase the pain, persoonlijk vredesplan, kernproblemen, testen, belemmerende overtuigingen.
  • Er wordt aandacht besteed aan technieken voor dissociatie en associatie.
  • Er wordt aandacht besteed aan EFT bij specifieke klachten zoals, fobie, trauma, verslaving, depressie.
  • Er is aandacht voor de indicaties en contra-indicaties van EFT.
  • Er wordt besproken wat te doen als EFT niet werkt, er een heftige reactie komt en hoe je EFT veilig kan toepassen.
  • Intervisie is een deel van de regelmatige bijscholing.

 

Eigen Praktijk


De op deze site vermelde practitioner beschikt formeel over een eigen praktijk en heeft een ondernemingsnummer.

 

Variaties in beroepsuitoefening


EFT practitioners kunnen een zekere voorkeur hebben ontwikkeld voor het werken met of combineren van verschillende technieken en varianten van EFT. Dit verklaart het feit dat de werkwijze van de vermelde EFT practitioner kan verschillen.

 

Klachten


Bij een klacht over de behandelaar adviseert eftean om deze zo snel mogelijk, met details, mondeling of schriftelijk aan de  practitioner te melden. In de meeste gevallen zal de klacht met een goed gesprek kunnen worden opgelost. Mocht dit, om welke reden dan ook niet het geval zijn, dan zijn er de volgende mogelijkheden.

 

Bij calamiteiten zoals het overlijden, ernstige schade of risico’s die ook gelden voor andere klanten van de practitioner kan er een aangifte worden gedaan bij http://vlaamspatientenplatform.be/

Bij ernstige klachten is het mogelijk aangifte te doen bij justitie.


Bovenstraat 33

3550 Heusden - Zolder

Tel : +32(0)11762906

Mob : +32(0)489773394

E-mail: info@eftean.be

Copyright © All Rights Reserved by eftean


Disclaimer


SiteLock